Family Literacy Albanisch - PBZ Hardau
Family Literacy Albanisch - PBZ Hardau

Family Literacy Albanisch - PBZ Hardau
PBZ Hardau
Norastrasse 20
CH-8004 Zürich
Family Literacy ist ein Sprach- und Leseförderprogramm für Familien mit Migrationshintergrund mit Kindern zwischen 2 und 5 Jahren. Es findet jeweils in einer Pestalozzi Bibliothek statt. Zbuloni me fëmijën tuaj botën e përrallave dhe librave në gjuhën shqipe. - Ne këndojmë / - dëgjojmë dhe tregojmë përralla / - mësojmë këngë dhe vjersha / - shikojmë libra me figura, luajmë, ngjyrosim, bëjmë punëdore / - dhe njohim bibliotekën! / - Gjithashtu për prindrit japim informacione për të ndihmuar fëmijët në zhvillimin e gjuhës shqipe dhe gjermane / Për prindërit dhe fëmijët prej 2 deri 5 vjeç / Animacionet zgjasin 90 minuta
Zur Webseite (pbz.ch)
Event auf Karte anzeigen